Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ohlášeno nalezení 41 Mersennova prvo?ísla

23.05.2004
Mersennova prvo?ísla jsou prvo?ísla speciálního tvaru a to M(n) = 2**n - 1. Zatím bylo takovýchto prvo?ísel nalezeno 40. ?ty?icaté Mersennovo prvo?íslo bylo objeveno loni v listopadu. Je v sou?asné dob? nejv?tším známým prvo?íslem (lze zapsat pomocí 6,320,430 dekadických cifer). Pokud bude nalezení 41 prvo?ísla potvrzeno (podle pravidel musí p?ed jeho zve?ejn?ním ješt? prob?hnout jedna kontrola výpo?tu a to na jiných po?íta?ích a pomocí jiného softwaru, ?asový odhad jeden m?síc), stane se toto ?íslo novým prvo?íselným rekordmanem. Není vylou?eno, že pro jeho zápis bude muset být použito více jak deset milión? cifer.
Zdroj: http://www.mersenne.org/prime.htm
Autor: PV


<<- novější - Kniha o škodlivé kryptografii - kryptovirologii
Design: Webdesign