Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?edstavitelé zpravodajských služeb vidí kybernetické útoky jako vrcholnou hrozbu pro USA

13.03.2013
Hovo?ili o tom na slyšení p?ed zpravodajským výborem senátu.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9237533/Intelligence_officials_see_cyberattacks_as_a_top_U.S._threat?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Jak odstra?ovat data z mobilních za?ízení, n?kolik tip?
Spole?nost AVAST ?íká, že není odpov?dná za pr?nik do webu jejího n?meckého prodejce - starší ->>
Design: Webdesign