Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Australský v?dec soudí, že ?ína nep?edstavuje hrozbu ve vztahu ke kybernetické válce

03.11.2011
Takovéto hodnocení (nebezpe?nost ?íny) se ?asto objevuje v r?zných komentá?ích. Desmond Ball (Strategic and Defence Studies Centre an der Australian National Universit) je považuje za propagandu.
K tématu - Would Economic Ties Trump Cyberattacks to Prevent U.S.-China Conflict?.
Zdroj: http://www.gulli.com/news/17444-cyberwar-china-stellt-keine-gefahr-dar-2011-11-02
Autor: JP


<<- novější - P?íliš mnoho p?átel na Facebooku nesv?d?í o vaší popularit?, ale o vaší neopatrnosti
Anonymous zve?ejnili IP adresy 190 domn?lých uživatel? PC s d?tským pornem - starší ->>
Design: Webdesign