Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Podnikání a jeho vztah ke kybernetické válce

24.08.2010
Autor ?lánku Richard Power diskutuje k tomuto tématu s Larry Dietzem (General Counsel and Managing Director of Information Security for TAL Global Corporation). Problematika je zde pom?rn? podrobn? rozebrána (terminologie, úkoly managementu, kterých odb?tví se problémy týkají nejvíce, existující scéná?e kybernetických konflikt?, jak se m?ní v této souvislost pole informa?ní bezpe?nosti, existující doporu?ení, ochrana d?kaz? a jejich sb?r).
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/604663/how-your-business-can-avoid-being-collateral-damage-in-a-cyber-war
Autor: JP


<<- novější - Brian Krebs ke zpráv? NSS Labs : antiviry se neumí vypo?ádat s exploity
Symantec se vrací k svým bezpe?nostním p?edpov?dím pro rok 2010 - starší ->>
Design: Webdesign