Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Výsledky 1. ro?níku Big Brother Awards

31.10.2005
28. ?íjna byly v ?eské republice poprvé ud?leny (anti)ceny pro Velké bratry – Big Brother Awards. Cílem sout?že je upozornit širokou ve?ejnost na spole?nosti, zákony a technologie, které výrazn? narušují soukromí ob?an?. Vít?ze v osmi kategoriích vybírala ze 70 nominací navržených ob?any odborná porota. Informace o vít?zích všech kategorií se stru?ným zd?vodn?ním jsou uvedeny v p?íloze.

Fotografie ze slavnostního ve?era jsou k vid?ní na http://fotomat.cz/bigbrother/.
Zdroj: http://www.bigbrotherawards.cz/
Autor: PV


<<- novější - Rootkits - p?íklad
Design: Webdesign