Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rozsáhlé DDoS útoky se stávají ješt? v?tšími a diversifikovan?jšími

18.01.2013
V ?lánku jsou citována zjišt?ní spole?nosti Prolexic (Q4 2012 Global DDoS Attack Report). Je zde i srovnání s t?mito výsledky z p?edchozích období.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=14257
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Botnet Pobelka rozkryt holandskými bezpe?nostními odborníky
Podvody na Facebooku a pro? jim ob?ti uv??í - starší ->>
Design: Webdesign