Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Na v?tšinu amerických bank byly provedeny v roce 2012 útoky DDoS

25.01.2013
?íká to p?ehled spole?nosti Corero Network Security a Ponemon Institute (dokument má 12 stran). Komentá? k jeho výsledk?m najdete v ?lánku ´Most US banks´ were DDoSed last year - survey.
Zdroj: http://www.corero.com/resources/files/analyst-reports/CNS_Report_Ponemon_Jan13.pdf
Autor: JP


<<- novější - Britský ?len Anonymous potrestán kv?li útok?m na PayPal, VISA a Mastercard
Barracuda - její sí?ová za?ízení obsahují zadní vrátka - starší ->>
Design: Webdesign