Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Botnet Pobelka rozkryt holandskými bezpe?nostními odborníky

18.01.2013
Podrobnou zprávu najdete na stránce Demystifying Pobelka. Jejími autory jsou Michael Sandee, Principal Security Analyst at Fox-IT + the Fox-IT InTELL team (dokument má 18 stran). Kampa? tohoto botnetu byla zam??ena p?edevším na n?mecké a holandské uživatele.
Viz také komentá? - Researchers Deconstruct Pobelka Botnet.
Zdroj: http://www.zdnet.com/dutch-security-researchers-dissect-the-pobelka-botnet-7000009971/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Evropská komisa?ka Neelie Kroes chce zavést ohlašovací povinnost ve vztahu k útok?m hacker?
Rozsáhlé DDoS útoky se stávají ješt? v?tšími a diversifikovan?jšími - starší ->>
Design: Webdesign