Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nejlepší postupy pro zacházení s BYOD

26.10.2012
Dokument má 52 stran, p?ipravily ho dv? britské pr?myslové skupiny (The London Action Plan, the Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group). Zpráva se zabývá bezpe?nostní strategiemi ve vztahu k malwaru, phishingovým podvod?m, exploit?m ve vztahu k internetovým protokol?m a DNS, a rozebírá mobilní hrozby ve vztahu k trend?m v BYOD.
Zdroj: http://www.maawg.org/sites/maawg/files/news/M3AAWG_LAP_Best_Practices_to_Address_Online_and_Mobile_Threats.pdf
Autor: JP


<<- novější - Zm?ny v mobilit? - jaké mají dopady na správu rizik?
Schneier k odsouzeným italským odborník?m na zem?t?esení - starší ->>
Design: Webdesign