Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Druhá nejd?ležit?jší bezpe?nostní obrana ve vztahu k BYOD - uživatelova informovanost

25.02.2013
Ken Hess vysv?tluje, pro? tomu tak je a uvádí cesta k tomu, jak ve vaší spole?nost zvyšovat bezpe?nostní pov?domí v tomto sm?ru. Jsou tu také n?které další odkazy.
Zdroj: http://www.zdnet.com/the-second-most-important-byod-security-defense-user-awareness-7000011738/
Autor: JP


<<- novější - K výsledk?m p?ehledu Global Information Security Workforce Study (GISWS)
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 08/2013 - starší ->>
Design: Webdesign