Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

10 cest k tomu, jak vhodnou politikou zabránit hrozbám za?ízení BYOD

28.06.2012
Slideshow p?ipravil Chris Preimesberger.
Viz také jiný ?lánek na obdobné téma - Removing the fear factor from BYOD.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Security-Defenses-10-Ways-To-Circumvent-Threats-With-a-Sound-BYOD-Policy-571397/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Firmy b?žn? sdílí citlivá dat prost?ednictvím e-mail?
V Japonsku schválen antipirátský zákon, ”pomsta“ Anonymous na sebe nedala dlouho ?ekat - starší ->>
Design: Webdesign