Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Anti Phishing Working Group (APWG) - nový p?ehled

15.05.2009
Zpráva obsahuje data získaná za období 1. ?ervenec 2008 až 31. prosinec 2008. Ze získaných poznatk? nap?.: Phishe?i v rostoucí mí?e využívají subdomény, na které umístí a kde spravují své phisherské stránky. Takové stránky nemohou být zastaveny prost?ednictvím registrátor? domén. Odkaz na samotnou zprávu - APWG Global Phishing Survey, second half of 2008.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=7491
Autor: JP


<<- novější - Války botnet? - p?ehled informací
Bezplatný SW pro zálohování a obnovu dat - starší ->>
Design: Webdesign