Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Za?ízení BYOD - jaké v souvislosti s nimi mohou existovat díry ve vaší bezpe?nostní politice?

16.10.2012
V rozsáhlejším ?lánku tuto problematiku rozebírá Paul Roberts. Uvádí a ve stru?nosti rozebírá ?ty?i p?ístupy, které by v souvislosti s vytvá?ením odpovídajících interních politik mohly napomoci:
  1. Know your enemy (and your friend)
  2. Reduce the attack surface
  3. Set the rules
  4. Confront the issues
V záv?ru ?lánku jsou ješt? uvedeny dv? sady doporu?ení.
Zdroj: http://www.darkreading.com/security/storage-security/240008838/byod-filling-the-holes-in-your-security-policy.html
Autor: JP


<<- novější - Malware budoucí generace
Nedávejte svá data do nezabezpe?eného cloudu - starší ->>
Design: Webdesign