Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malware budoucí generace

16.10.2012
?emu bude ?elit vaše spole?nost? Je poukazováno na to, že nyní podniky z?izují svá bezpe?nostní opera?ní centra, provádí své analýzy malwaru, provádí sv?j vlastní sb?r informací o existujících hrozbách.
Zdroj: http://www.darkreading.com/security-monitoring/167901086/security/security-management/240009058/next-generation-malware-changing-the-game-in-security-s-operations-center.html
Autor: JP


<<- novější - Windows 8 - ve vztahu k obran? p?ed malwarem p?inesou ur?itá vylepšení
Za?ízení BYOD - jaké v souvislosti s nimi mohou existovat díry ve vaší bezpe?nostní politice? - starší ->>
Design: Webdesign