Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Používání IM ve vaší spole?nosti - jaká v této souvislosti zavést bezpe?nostní opat?ení

30.10.2006
(nezbytná bezplatná registrace)

V ?lánku (?áste?n? PR) je uvedeno 6 základních opat?ení, které dle autora (Paul Ritter) by m?ly redukovat rizika spojená s používáním IM:
  • 1. Vyhodnocení sou?asného používání IM
  • 2. Rozhodnout, zda je povoleno používání ve?ejných IM komunikací
  • 3. Ustavení politik pro používání IM, zadržení IM a uchovávání IM komunikací
  • 4. Zavedení technologií pro správu IM, pro jeho bezpe?nost a kontrolu
  • 5. Integrace IM do systém? používaných ve firm? (Active Directory, LDAP Directory)
  • 6. Další (rozší?ené) použití IM
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/679809/4169286
Autor: JP


<<- novější - Zadní vrátka a díry v perimetru sít?
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 43. týden roku 2006 - starší ->>
Design: Webdesign