Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva za 2 ?tvrtletí 2012 ?íká, že infikováno s malware bylo 14 procent domácích sítí

20.07.2012
Zprávu p?ipravily Kindsight Security Labs, seznámit se s ní lze na tomto odkazu - Malware Report – Q2 2012 (dokument má 12 stran).
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.securityweek.com/report-14-percent-home-networks-infected-malware-q2-2012
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezpe?nost není jen o obran?
USA: bezpe?nost medicínských za?ízení není dob?e ošet?ena - starší ->>
Design: Webdesign