Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

USA: bezpe?nost medicínských za?ízení není dob?e ošet?ena

20.07.2012
Malware je obsaženo v nemocni?ních za?ízení, malware ohrožuje bezdrátovou komunikaci n?kterých p?ístroj? (u pacient?). V ?lánku jsou citovány záv?ry ze studie šesti odborník? (Harvard Medical School´s Beth Israel Deaconess Medical Center + the Department of Computer Science at the University of Massachusetts at Amherst).
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2012/071912-medical-device-security-261019.html
Autor: JP


<<- novější - Zpráva za 2 ?tvrtletí 2012 ?íká, že infikováno s malware bylo 14 procent domácích sítí
Útok trojana na zákazníky Maplesoft - starší ->>
Design: Webdesign