Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva: Emerging Cyber Threats Report 2012

12.10.2011
Zprávu p?ipravil Georgia Tech Information Security Center and Georgia Tech Research Institute. Komentá? k jejím výsledk?m si lze p?e?íst na stránce Cellphones will become a way to attack otherwise protected devices: report . Je zde nap?íklad poukázáno na skute?nost, že mobilní telefony se stávají cestou, kterou mohou být infikována za?ízení, která jinak jsou zabezpe?ená.
Zdroj: http://www.gtisc.gatech.edu/doc/emerging_cyber_threats_report2012.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Tv?rce SSL k sou?asným problém?m tohoto protokolu
Máte infikovaný po?íta?? Viníkem jste vy sám! - starší ->>
Design: Webdesign