Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 09/2012

05.03.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Upozorníme na ?adu p?ehled?, na otazníky okolo zm?n politik pro ochranu soukromí spole?nosti Google, na zve?ej?ování e-mail? Stratforu (WikiLeaks) a také na množství komentá?? k jednotlivým vystoupením na konferenci RSA 2012.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-konference-rsa-2012/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Pro? nás bezpe?nostní pr?mysl IT ne?iní bezpe?n?jšími?
Anonymous mohou být jednoho dne chápáni jako teroristická organizace - starší ->>
Design: Webdesign