Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 08/2012

27.02.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na zprávy spole?ností Imperva, McAfee a Symantec, n?kolik informací se objevilo op?t k aktivitám Anonymous. Nezapome?te uplatnit své p?ipomínky k v?cnému zám?ru zákona o kybernetické bezpe?nosti.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-novy-malware-cili-predevsim-na-android/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Na stop? podvod?. Testovali jsme e-shop. Náhle skon?il
?R: Osobní data uchaze?? vidí tisíce lidí z ú?ad? práce, dochází k omyl?m - starší ->>
Design: Webdesign