Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ruský po?íta?ový loupežník: prost?ednictvím SpyEye p?išel za p?l roku k 3.2 milión?m dolar?

16.09.2011
Útoky tento bandita (?e?ený jako „Soldier“) provád?l proti velkým americkým korporacím. Viz také komentá? - Russian cyber criminal steals $3.2 millions in 6 mo.
Zdroj: http://blog.trendmicro.com/soldier-spyeyes-a-jackpot/
Autor: JP


<<- novější - Zpráva ke stavu kybernetické bezpe?nosti ve Velké Británii (je zna?n? kritická)
V?tšina malého podnikání není p?ipravena na to, jak ?ešit situaci s daty v p?ípad? pohromy - starší ->>
Design: Webdesign