Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina malého podnikání není p?ipravena na to, jak ?ešit situaci s daty v p?ípad? pohromy

16.09.2011
V ?lánku jsou uvedeny údaje získané z p?ehledu, který p?ipravila spole?nost Carbonite na základ? informací ze 130 firem.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11627
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ruský po?íta?ový loupežník: prost?ednictvím SpyEye p?išel za p?l roku k 3.2 milión?m dolar?
Hacknutá Indie : seriál o situaci v této problematice v zemi - starší ->>
Design: Webdesign