Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva ke stavu kybernetické bezpe?nosti ve Velké Británii (je zna?n? kritická)

16.09.2011
Padesátistránkový dokument (Chatman House, Royal Institute of International Affairs) obsahuje tyto ?ásti:
 1. Introduction (Examining the critical national infrastructure, Measuring awareness of the challenges: methodology)
 2. Perceptions and the Threat Landscape
 3. Managing Cyber Dependencies
 4. Information Communications and Outreach
 5. Building a Cyber Security Culture
 6. Conclusion (Awareness, Engagement)
 7. Annexes
Shrnutí dokumentu (obsahuje n?kolik doporu?ení pro r?zné oblasti) je na tomto odkazu - Executive Summary.
Komentá? k tomuto materiálu si lze p?e?íst v ?lánku New report slams the UK´s approach to cyber-security.
Zdroj: http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Security/r0911cyber.pdf
Autor: JP


<<- novější - Slideshow - bezpe?nostní doporu?ení pro uživatele chytrých mobil?
Ruský po?íta?ový loupežník: prost?ednictvím SpyEye p?išel za p?l roku k 3.2 milión?m dolar? - starší ->>
Design: Webdesign