Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Budou ELDP killer aplikací epodpisu?

08.06.2004
Autor Ji?í Peterka: Eviden?ní listy d?chodového pojišt?ní (ELDP) musí zam?stnavatelé nov? p?edkládat za své zam?stnance každý rok, a nikoli jen p?i zm?n?. Krom? papírové však budou moci využít i elektronickou formu p?edávání t?chto výkaz?, potvrzenou elektronickým podpisem. Bude to killer aplikace, která kone?n? rozhýbe elektronický podpis v ?R?
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=3423
Autor: JP


<<- novější - Zajímavý e-volební systém umož?ující kontrolu bez odhalení hlasu
PGP Corporation Announces Granting Of Key Reconstruction Patent - starší ->>
Design: Webdesign