Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Povinnost orgán? ve?ejné moci oznámit MI?R elektronickou adresu elektronické podatelny

04.01.2005
Dnem 1. 1. 2005 vzniká orgán?m ve?ejné moci podle § 4 na?ízení vlády ?. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu, povinnost oznámit Ministerstvu informatiky elektronickou adresu elektronické podatelny. Pro p?íjem t?chto oznámení byla z?ízena na Ministerstvu informatiky e-podatelna oznameni_NV495@micr.cz
Zdroj: http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1958
Autor: PV


<<- novější - 2004 - Na cest? k prevencím
Zrušena platnost standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen - starší ->>
Design: Webdesign