Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bu?te bezpe?ní on-line s Ministerstvem informatiky

04.04.2006
Ministerstvo informatiky v?era p?edstavilo nový web, který má uživatel?m pomoci se zabezpe?ením jejich po?íta??.
Nový server www.bezpecneonline.cz spustilo Ministerstvo informatiky. Projekt, který stál necelých 0,5 miliónu korun v?era p?edstavila ve?ejnosti ministryn? Dana Bérová.

Server shrnuje v?tšinu sou?asných rizik p?i práci s internetem a využívání on-line služeb a d?lí je do t?í kategorií – Ochrana PC, ochrana soukromí a bezpe?nost firmy.
V každé kategorii nabízí popis p?íslušných rizik a rady jak se t?m,to rizik?m bránit. Rady jsou k dispozici jak pro OS Windows, tak Linux ?i Mac OS.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/bezpecnost.asp?r=bezpecnost&c=A060404_103939_bezpecnost_vse
Autor: JPOpen source a bezpe?nost perimetru - starší ->>
Design: Webdesign