Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šest nejv?tších rizik, kterým vás vystavuje váš zam?stnanec p?i brouzdání internetem

07.11.2007
A dále - jak tato rizika zastavit. V ?lánku jsou diskutována tato rizika:
  1. Nepat?i?né brouzdání. Je obtížné p?esn? tento termín definovat, rizikem ale je samoz?ejm? pracovní morálka a produktivita zam?stnance.
  2. Spyware, tj. takový malware, který monitoruje a kontroluje ?innost infikovaného PC
  3. Instant Messaging - rizika jsou zde dvojí, jednak zam?stnanec touto komunikací m?že strávit neúm?rnou dobu, jednak v sou?asné dob? zde existují rizika v podob? tzv. zombie útok?
  4. Phishing
  5. Malware
  6. P2P aplikace
Zdroj: http://whitepapers.techrepublic.com.com/whitepaper.aspx?docid=325013&promo=118&tag=nl.e118
Autor: JPTechnet - Zaru?ených deset rad pro nakupování p?es internet - starší ->>
Design: Webdesign