Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nejv?tších šest rizik využívání internetu zam?stnancem a jak tato rizika zastavit

28.11.2007
P?íru?ka je ur?ena manažer?m a diskutuje následujících šest rizik:
  1. Nespravovaný p?ístup na internet je bránou pro hrozby
  2. Spyware
  3. Instant Messaging
  4. Phishing
  5. Malware
  6. Aplikace Peer-to-Peer
V druhé ?ásti ?lánku rozebírá autor možné dopady t?chto hrozeb na podnikání, dále pak legislativní a normativní podmínky, kterým je t?eba vyhov?t p?i formování interních politik pro používání internetu.
Zdroj: http://go.techtarget.com/r/2648992/4169286
Autor: JPJak je to s bezpe?ností ftp? - starší ->>
Design: Webdesign