Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hacknutí inzulínové pumpy si všimnul i americký kongres

25.08.2011
V ?lánku jsou mj. citována doporu?ení Radcliffa (autor hacku) - je nezbytné, aby za?ízení byla opat?ena n?jakým autentiza?ním mechanizmem (PIN, heslo).

Viz také ?lánek - Black Hat Hacker Says Insulin Pump Maker Medtronic Belittles Security Flaw . Výrobce (Medtronic), jak se zdá, popírá vážnost problém? a snaží se celou situaci zahrát do autu. Viz také - Insulin pump maker ignores diabetic´s hack warnings.
Podrobn?jší rozbor situace (dotýká se nejmén? ?ty? produkt? spole?nosti Medtronic) p?ináší ?lánek Insulin Pump Hack Controversy Grows.
Zdroj: http://www.informationweek.com/news/security/vulnerabilities/231500548?cid=RSSfeed_IWK_security
Autor: JP


<<- novější - Malware Zeus a SpyEye - jaký je jejich sou?asný vývoj?
Hacke?i umí použít reverzní inženýrství k záplatám Microsoftu a vytvá?et pak útoky DoS - starší ->>
Design: Webdesign