Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

N?které inzulinové pumpy spole?nosti Medtronic jsou zranitelné

02.03.2012
Úto?ník m?že být p?itom vzdálen od ob?ti desítky metr?. Barnaby Jack (pracuje jako profesionální hacker pro spole?nost McAfee), který se touto problematikou zabývá a informaval o svých výsledcích již p?ed rokem, p?išel nyní na další cesty útok?.
Zdroj: http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-M04Q7X6K50Y801-63MOP1T1ULHNEVSDKLKJRCI0RL
Autor: JP


<<- novější - ?R: Trendy v bezpe?nosti 2012: soukromí, Facebook, mobilní platby a stará dobrá hav??
Anonymous ?íkají, že byli infiltrováni - starší ->>
Design: Webdesign