Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sytémy SCADA - bezpe?nostní firma p?ipravuje produkt, který by m?l zmírnit celou t?ídu zranitelností

24.01.2013
Jedná se o firmu ReVuln, která má svou základnu na Malt?. V sou?asné dob? firma vyvíjí a prodává záplaty zranitelnosti pro systémy SCADA (t?ch zranitelností, které dosud nebyly záplatovány oficiálními dodavateli).
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2013/012313-securing-scada-systems-still-a-266077.html
Autor: JP


<<- novější - Nástroj SCADA password-cracker cílí na produkty Siemensu
Jaký dopad mají nedostatky antivir? na malé a st?ední podnikání? - starší ->>
Design: Webdesign