Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní šéf PayPal: ukon?ete kampa? AntiSec a zve?ejn?te identity zú?astn?ných hacker?

15.07.2011
Prohlásil: pro v?tší bezpe?nost internetu musí být tyto osoby identifikovány a potrestány. V ?lánku se dále hovo?í o nedávném útoku Anonymous na zem?d?lskou firmu Monsanto (sou?ást akce „Project Tarmeggedon“).

K situaci s „hacktivismem“ se vyjad?uje Robert Lemmos v ?lánku Hacktivism moves from pranks to problems. Mimo jiné zmi?uje Daniela Clemense, který ?íká, že nástroje, které hacke?i používají (a jsou s nimi úsp?šní) nejsou p?íliš sofistikované. N?které z nich jmenuje.

Rozhovor s jedniím ze zakládajících ?len? LulzSec („Topiary“, vystopoval ho the Guardian), je v ?lánku Why hacker group LulzSec went on the attack.
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/paypal-ciso-hits-out-at-antisec-as-anonymous-publishes-employee-credentials-of-agricultural-company/article/207355/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nový dokument amerického ministerstva obrany - DOD Strategy for Operating in Cyberspace
Dokument Microsoftu: Mitigating Software Vulnerabilities - starší ->>
Design: Webdesign