Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový dokument amerického ministerstva obrany - DOD Strategy for Operating in Cyberspace

15.07.2011
Má 19 stran a jeho obsahem je definování a zd?vodn?ní p?ti strategických inciativ:
  1. Treat cyberspace as an operational domain to organize, train, and equip so that DoD can take full advantage of cyberspace’s potential
  2. Employ new defense operating concepts to protect DoD networks and systems
  3. Partner with other U.S. government departments and agencies and the private sector to enable a whole-of-government cybersecurity strategy
  4. Build robust relationships with U.S. allies and international partners to strengthen collective cybersecurity
  5. Leverage the nation’s ingenuity through an exceptional cyber workforce and rapid technological innovation
Komentá? k této strategii si lze p?e?íst v ?láncích U.S. DoD Releases Cyber Security Strategy a Pentagon declares the Internet a war domain.
Viz také komentá?, který zmi?uje kritická vyjád?ení k této strategii - Critics: U.S. cybersecurity plan has holes, few new items.
Další komentá?e - US military learning cybersecurity lessons from businesses a Pentagon unveils five steps for better cybersecurity.
Zdroj: http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf
Autor: JP


<<- novější - Skype, nalezená zranitelnost umožnuje krádež ú?tu a v n?kterých p?ípadech i ovládnutí systému uživatele
Bezpe?nostní šéf PayPal: ukon?ete kampa? AntiSec a zve?ejn?te identity zú?astn?ných hacker? - starší ->>
Design: Webdesign