Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

LulzSec hacker ?elí možným 30 lét?m v?zení

28.11.2012
Jeremy Hammond stojí p?ed soudem v New Yorku. Obvi?ován je z úniku dat pat?ících Stratforu, p?edání p?ti milión? e-mail? WikiLeaks atd. Vlastní jednání soudu má být n?kdy v p?íštím roce.
Viz také komentá? - Should LulzSec Suspect Face Life In Prison?.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/722380/lulzsec-hacker-faces-30-years-to-life
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - IT bezpe?nostní profese ?elí nereálným o?ekáváním zam?stnavatel?
Sedm priorit správy rizik pro rok 2013 - starší ->>
Design: Webdesign