Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spamme?i založili vlastní (podvodnou) službu pro zkrácená url

25.05.2011
P?itom v samotných e-mailech jsou obsaženy legální zkrácené url. Ty teprve vedou na tyto podvodné url, které pak teprve vedou na spammer?v web. V ?lánku jsou obsaženy i další zjišt?ní z dokumentu Zpráva Symantecu (kv?ten 2011): State of Spam & Phishing.

Viz také další komentá? - Spammers establish fake URL shortening to snare users.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11071
Autor: JP


<<- novější - Nic p?ekvapivého, statistiky ukazují široce rozší?ené problémy s phishingem
Pr?zkum GFI Software: s krádežemi dat se setkaly až dv? t?etiny ?eských firem - starší ->>
Design: Webdesign