Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pr?zkum GFI Software: s krádežemi dat se setkaly až dv? t?etiny ?eských firem

25.05.2011
Z úvodu: V drtivé v?tšin? p?ípad? (85 %) jsou krádeže dat zp?sobeny vlastními zam?stnanci; s rozvojem spot?ební elektroniky jsou dnes ohroženy nejen obchodní firmy, ale také výrobní a vývojové spole?nosti.

Spole?nost GFI Software, p?ední poskytovatel infrastruktury pro malé a st?edn? velké podniky (SMB), dnes oznámila, že podle pr?zkumu provedeného v dubnu 2011 mezi ?eskými distributory a prodejci bezpe?nostních ?ešení se až dv? t?etiny jejich podnikových zákazník? setkalo s krádeží firemních dat. Jen 13 % t?chto krádeží bylo ale odhaleno díky specializovaným softwarovým nástroj?m.
Zdroj: http://www.gfi.cz/company/news-and-events/press-releases/2011/pruzkum-kradeze-dat.htm
Autor: JP


<<- novější - Spamme?i založili vlastní (podvodnou) službu pro zkrácená url
Oznámen hack dalšího prodejce certifikát? spole?nosti Comodo - starší ->>
Design: Webdesign