Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

MasterCard dnes oznámila bezpe?nostní pr?nik, týká se 40 milion? karet (nejen MasterCard)

18.06.2005
Na vin? je CardSystems Solutions, zpracovávající data pro MasterCard. K dat?m o 40 milionech karet se v CardSystems Solutions dostal pravd?podobn? hacker. MasterCard zná ?ísla t?chto karet a uv?domila p?íslušné ?lenské finan?ní instituce. Z uvedených 40 je 22 milion? karet od MasterCard, zbytek tvo?í karty jiných vydavatel?, lze o?ekávat velký podíl karet VISA. Jedná se o nejrozsáhlejší pr?nik v tomto sm?ru. P?ípadu se v?nují významná periodika a internetové zdroje.

Další informace nap?íklad zde.
Zdroj: http://www.mastercardinternational.com/cgi-bin/newsroom.cgi?id=1038
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Adobe: Vypn?te podporu JavaScript v PDF readeru - jinak je možný vzdálený p?ístup k n?kterým informacím
Sout?ž GATEKEEPER TEST dnes skon?ila (?R v p?edb?žném po?adí na 14-tém míst?, Slovensko druhé !) - starší ->>
Design: Webdesign