Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva Symantecu (kv?ten 2011): State of Spam & Phishing

24.05.2011
Komentá? k jejím výsledk?m je obsažen v ?lánku Phishing Attacks Rise Following Osama bin Laden´s Death: Report. Je zde konstatován nár?st phishingu a jeho souvislost se smrtí bin Ládina.

Situaci se spamem je v?nován také komentá? Pavla ?epského na Lup? - Nebezpe?ný spam na ústupu? Ale kdeže, jen se specializuje.
Zdroj: http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-state_of_spam_and_phishing_report_05-2011.en-us.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - 64-bitový rootkit sleduje zákazníky bank
NSA k bezpe?nostním vlastnostem Windows 7 - starší ->>
Design: Webdesign