Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Neotvírejte tento e-mail aneb jak redukovat nebezpe?í phishingu

13.05.2011
Linda Musthaler v odvolání na zprávu Verizon 2010 Data Breach Investigations report (66 stran, tento materiál byl zpracován ve spolupráci s United States Secret Service) poukazuje na r?st využívání r?zných sociálních taktik p?i snahách o pr?nik do systém?. ?lánek obsahuje i n?kolik dalších užite?ných odkaz? a doporu?ení.
Zdroj: http://www.networkworld.com/newsletters/techexec/2011/051311bestpractices.html?source=nww_rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zpráva Microsoftu k nebezpe?ím na internetu
De-Mail: rozumn?jší než datové schránky? - starší ->>
Design: Webdesign