Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 42/2010

25.10.2010
Pravidelný p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na sady doporu?ení (vydané nap?íklad u p?íležitosti Cyber Security Awareness Month), na detailní rozbor vlastností ?erva Stuxnet a na p?ehled desítky voln? dostupných bezpe?nostních produkt?.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-vraci-se-valka-o-krypto/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Co také odhalily dokumenty publikované Wikileaks - k hledání zbraní hromadného ni?ení v Iráku
Zajímavý vývoj okolo trojana (a kitu) ZeuS - starší ->>
Design: Webdesign