Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Krádeží dat je více než fyzických krádeží (poprvé v historii)

19.10.2010
Fahmida Y. Rashid informuje o výsledcích p?ehledu Global Fraud Report spole?nosti Kroll z Londýna.

O rozsahu krádeží dat ve Velké Británii informuje ?lánek ID fraud costs UK £2.7bn a year. Victims can spend up to 200 hours undoing damage - na základ? výsledk? p?ehledu National Fraud Authority.

Shrnutí nedávno vydaných p?ehled? obsahuje ?lánek - Reports warn of rise in cyber theats .
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Electronic-Data-Theft-More-Prevalent-Than-Physical-Thefts-Survey-806721/?kc=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Pro? aplikace Facebooku prozrazují uživatelovo ID
USA zjednodušují technické p?ekážky pro provád?ní odposlech? - starší ->>
Design: Webdesign