Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva Cybersource: 2012 Online Fraud Report

25.01.2012
Je zapot?ebí registrace. Komentá? a stru?né shrnutí výsledk? zprávy jsou obsaženy v ?lánku Criminals stole $3.4B from online revenues in 2011.
Zdroj: http://forms.cybersource.com/forms/NAFRDQ12012whitepaperFraudReport2012CYBSPRJan2012
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - 10 000 d?vod?, pro? mít obavy ohledn? kritické infrastruktury
Odborníci našli sí? 7 000 “p?eklepových” domén - starší ->>
Design: Webdesign