Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

RSA Monthly Online Fraud Reports - srpen 2009

29.08.2009
Komentá? k této zpráv? je obsažen v ?lánku RSA online fraud report highlights phishing and brand attacks. Jsou zde charakterizovány r?zné dnes se vyskytující typy podvod? z hlediska ?etnosti jejich výskytu.
Zdroj: http://www.rsa.com/node.aspx?id=1331
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 35/2009
Flash cookies - forenzní analýza, úvod - starší ->>
Design: Webdesign