Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Datové schránky po roce

02.07.2010
Ji?í Peterka: Za rok od spušt?ní datových schránek bylo p?eneseno více než 15 milion? zpráv. N?které provozní problémy se poda?ilo vy?ešit, ale ty zásadn?jší teprve bublají pod povrchem. T?eba u autorizované konverze MV ?R zm?nilo názor a jeho nejnov?jší koncep?ní materiál již „neobsahuje ?ešení n?kterých aktuálních otázek, v nichž se dosud nepoda?ilo nalézt optimální vztah mezi právním názorem a technickým ?ešením“.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-po-roce/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak uzamknout Windows Vista a Windows 7 proti infikovaným USB za?ízením
Prevence internetové kriminality je i státní zájem - starší ->>
Design: Webdesign