Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Datové schránky po p?l roce

03.05.2010
Ji?í Peterka na Lup?: Od spušt?ní datových schránek již došlo k ur?ité zm?n? pohledu na to, co a jak vyžadují elektronické dokumenty, abychom s nimi mohli dlouhodob?ji pracovat. Na scénu se nap?íklad vrací ?asové razítko, a chystá se i institucionální archiv všech datových zpráv. A jaké nové nástrahy ?ekají na uživatele datových schránek v kv?tnu a v ?ervnu?
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-po-pul-roce/
Autor: JP


<<- novější - Immunet Cloud - co je to?
TopTen ?eských hoax? a ?et?zových zpráv za duben 2010 - starší ->>
Design: Webdesign