Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Datové schránky: kde ješt? po roce zeje díra

23.08.2010
Ji?í Peterka: Ani více než rok po spušt?ní datových schránek není zcela jasno ani v tak zásadní v?ci, jako kdy je u?in?no podání, realizované prost?ednictvím datové schránky. Když musíte stihnout n?jaký termín, rozhodujete o tom vy, okamžikem, kdy podání odešlete, nebo p?íjemce tím, kdy se p?ihlásí do datové schránky? ?ešit to te? musel až Nejvyšší správní soud. A jak rozhodl?
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-kde-jeste-po-roce-zeje-dira/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hacke?i za?ínají úto?it na chytré mobily
Nejlepší antivir podle ?tená?? Živ?.cz - starší ->>
Design: Webdesign