Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Datové schránky: bez ?asového razítka to nep?jde! II.

14.04.2010
Ji?í Peterka na Lup?: Až dosud oficiáln? p?evažoval názor, že když orgán ve?ejné moci vyprodukuje n?jaký elektronický dokument, sta?í když ho opat?í uznávaným elektronickým podpisem ?i zna?kou, ale ?asové razítko už p?idávat nemusí. Nyní už i ministerstvo vnitra p?ipouští, že k právním ú?ink?m takového dokumentu je t?eba, aby ?asové razítko p?ipojeno bylo.

Peterka navazuje na sv?j ?lánek z ?ervence 2009 - Datové schránky: bez razítka to nep?jde!.
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/datove-schranky-bez-casoveho-razitka-to-nepujde-ii/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ve?ejný bezdrátový p?ístupový bod - jak z?stat v bezpe?í?
Britská tajná služba MI5 propustí zam?stnance bez znalostí sociálních sítí - starší ->>
Design: Webdesign