Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zdrojové kódy Microsoftu pro NBÚ

03.02.2005
Díky v?erejšímu podpisu smlouvy mezi Microsoftem zastoupeným Billem Gatesem a Ji?ím Devátem, ?editelem ?eské pobo?ky Microsoftu, a Janem Marešem, ?editelem Národního bezpe?nostního ú?adu získá ?eská republika na t?i roky p?ístup ke zdrojovým kód?m opera?ních systém? Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, a dále na Windows CE 3.0, Windows CE 4.0 (.NET) a Windows CE 5.0. Smlouva dále zp?ístup?uje zdrojové kódy sady aplikací, server? a služeb Microsoft Office System. Národní bezpe?nostní ú?ad m?že p?ístup k t?mto kód?m podle p?esn? stanovených podmínek poskytnout i t?etím stranám.
Zdroj: http://zive.cz/h/Byznys/Ar.asp?ARI=121437&CAI=2033
Autor: PV


<<- novější - Zpráva za poslední ?tvrtletí 2004 - podíl nebezpe?ných typ? spyware nar?stá
Microsoft, ?ESKÝ TELECOM a Eurotel uzav?eli strategickou alianci - starší ->>
Design: Webdesign