Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft, ?ESKÝ TELECOM a Eurotel uzav?eli strategickou alianci

03.02.2005

Bill Gates, hlavní softwarový architekt a p?edseda p?edstavenstva spole?nosti Microsoft, Ji?í Devát, generální ?editel spole?nosti Microsoft ?R a SR, Gabriel Berdár, p?edseda p?edstavenstva a generální ?editel spole?nosti ?ESKÝ TELECOM a Michal He?man, generální ?editel spole?nosti Eurotel Praha, uzav?eli 2.2.2005 strategickou alianci týkající se vývoje, propagace, a poskytování inovativních produkt? a služeb. Firmy se v rámci aliance zavázaly k úzké spolupráci v segmentech jako jsou digitální domácnost, digitální firma, mobilní ?ešení pro malé a st?ední firmy atp.

V rámci uzav?ené smlouvy se spole?nosti dohodly na spolupráci v následujících oblastech:
1. Mobilní za?ízení, aplikace a ?ešení pro malé a st?ední firmy
2. Digitální televize (IPTV)
3. Produkty a služby ?ady Digital Home a Digital Business
4. Platformy pro komunikaci a zasílání zpráv
5. Spolupráce na vývojových projektech
6. Spolupráce v oblasti infrastruktury
7. Vzájemné informování, znalost a využívání nejnov?jších technologií, vývoj a nabídka inovativních produkt? a služeb integrujících IT a telekomunika?ní služby.

Více informací o digitální domácnosti Digital Home a digitální firm? Digital Business naleznete na http://www.digihome.cz/.

Zdroj: http://www.telecom.cz/infocentrum/tiskove_centrum/tiskove_zpravy/clanek.php?tz=02022005_3
Autor: PV


<<- novější - Zdrojové kódy Microsoftu pro NBÚ
Neexistující kopie nového dílu Harry Pottera je lákadlem v nové variant? phishingu - starší ->>
Design: Webdesign