Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2010

22.02.2010
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne upozorníme p?edevším na live CD pro etický hacking, doporu?ení pro firemní bezpe?nost a obnovený seznam 25 nejnebezpe?n?jších chyb, kterých se m?žete dopustit p?i programování.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-za-modrou-obrazovku-smrti-ve-windows-xp-je-rootkit/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak ve vašem podniku bojovat s botnetem Zeus
Bezplatný antivir Microsoftu v ?eštin? je po zdržení již definitivn? k dispozici - starší ->>
Design: Webdesign